• Word vriend van SaMo voor € 17,50 per kalenderjaar

    Jeugdleden t/m 15 jaar betalen € 8,75 per kalenderjaar.

Aanmeldformulier

Geslacht

Voornaam *

Voorletters *

Tussenvoegsel *

Achternaam *

Adres *

Postcode*

Plaats *

Geboortedatum

E-mail *

Telefoonnummer *

Mobiele nummer *

Datum aanmelding (datum wanneer het lidmaatschap moet ingaan)

Wijzigen/opzeggen

Ik wil graag mijn Vriend van SaMo lidmaatschap:
OpzeggenWijzigen

Datum wijziging/afmelding (datum wanneer wijziging/afmelding moet ingaan)

Voornaam *

Voorletters *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Adres *

Postcode*

Plaats *

E-mail *

Telefoonnummer *

Mobiele nummer *