“Daar moet ik even over nadenken …. “

Dat was enkele jaren geleden de reactie van René op onze vraag of hij ons bestuur wilde komen versterken. Hij zal het thuis met Gea, Jelmer en Siebren besproken hebben en in goed overleg is besloten ‘ja’ te zeggen. Ondanks drukke werkzaamheden kon hij er gewoon niet onderuit. Fietsen en met name mountainbiken was zijn grote hobby. Dan wil je toch ook in een team meedenken, besturen, ontwikkelen, vernieuwen. Dat hebben we geweten! Vanaf het begin heeft René op zijn eigen no-nonsense wijze zijn stempel gedrukt op diverse agendapunten van SaMo. We denken hierbij aan de weg naar verzelfstandiging van de club, de jeugd ronde van Haarle, de aanzet en ontwikkeling van het bedrijvenarrangement en de tijdregistratie tijdens Sallands Mooiste, de onderhandelingen over een vloeiende deelnemersklassering en de introductie van de Dutch Masters-app.
Met zijn zegswijze ”zo ingewikkeld is het allemaal niet” gecombineerd met een ontwapenende glimlach kon René ons telkens overtuigen zijn ideeën tot uitvoer te brengen en kwamen we weer een stap verder richting professionalisering en sportieve uitstraling van onze club.
Onlangs kwam de voorzittersfunctie van SaMo vacant. Hoe nu verder. We keken elkaar aan, iedereen dacht hetzelfde …. “René, zou jij geen voorzitter willen worden?”René: “Daar moet ik even over nadenken … “
Het ‘goed overleg’ heeft wellicht plaatsgevonden, een antwoord hebben we niet uit zijn mond kunnen horen. Zeer waarschijnlijk had hij weer ‘ja’ gezegd en zou hij op zijn eigen wijze met zijn kennis en werkwijze een flinke boost hebben gegeven aan de verdere ontwikkeling van onze wielervereniging.
Het heeft niet zo mogen zijn. Zondag 18 februari is hij, tijdens het mountainbiken, zijn grote passie, gestorven. In het harnas, in de bloei van zijn leven, energiek, genietend van alles.
We zijn René heel veel dank verschuldigd voor zijn deskundige inbreng in het bestuur. We zullen hem erg missen, vooral ook als een geweldig fijn mens.
Maar nog veel meer zullen Gea, Jelmer en Siebren hem missen. Wij wensen hen en verdere familie heel veel sterkte het grote verlies te dragen.

Bestuur Haarlese Wielerclub SaMo

Geef een antwoord